Om rasen

Irish Softcoated Wheaten terrier er en mellomstor hund og har som rasenavnet sier en myk hvetefarget pels. Wheaten terrieren røyter ikke og trenger derfor en del pelsstell og må klippes jevnlig.

Wheatenterrieren stammer fra Irland og ble brukt som en slags «allround» hund på gårdene. De skulle holde skadedyr unna, vokte hus og hjem og være med på jakt og de skulle kunne jobbe mye. Også i dag er Wheatenterrieren en allsidig hund med god arbeiskapasitet.

En Wheatenterrier er aktiv, glad og livlig hund som trenger aktivisering i tillegg til tur. Det er en robust og kvikk hund som er med på det meste og kan brukes til de fleste hundesporter. De er også trivelig og gode familiehunder. Wheatenterrieren har som terriere flest egen vilje og masse pågangsmot så det er viktig å gi dem en god oppdragelse. Best resultat får du om du bruker positive treningsmetoder, da får du en arbeidsvillig hund som liker å jobbe sammen med deg.

Her er link til rasestandard og informasjon fra helskomiteèn:

Rasestandard: http://www.norskterrierklub.no/nb-NO/raseinfo_iswt.aspx

Helseundersøkelse: http://www.norskterrierklub.no/nb-NO/helse_iswt.aspx